Aktualności

  • Kronika etapów projektu:

1. Złożenie wniosku do Urzędu Miasta Bydgoszczy w celu rejestracji Stowarzyszenia.

2. Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

3. Wydanie warunków technicznych budowy ulicy Szuwarowej przez ZDMiKP w Bydgoszczy.

4. Wydanie warunków technicznych dla realizowanego projektu przez MWiK w Bydgoszczy.

5. Wysłanie zapytań ofertowych na wykonanie projektu budowlanego.

6. Umowy z Pracownią RAL w Bydgoszczy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

7. Podłączenie światłowodu na ulicy Szuwarowej przez Netię oraz Orange.

8. Wymiana słupów niskiego napięcia na ulicy przez spółkę ENEA w Bydgoszczy.

9. Otrzymanie pozwolenia na budowę.

10. Rozpoczęcie przygotowań do przetargu nieograniczonego na wykonawcę inwestycji.

11. Podpisanie w dniu 2 września 2020 r. umowy z Miastem Bydgoszcz na realizację inwestycji.

12. Ogłoszenie w dniu 3 września 2020 r. przetargu nieograniczonego na ” Rozbudowę kolektora deszczowego w ulicy Szuwarowej w Bydgoszczy wraz z jej przebudową.” Dokumentacja przetargowa do pobrania w zakładce PRZETARGI.

13. Wyłonienie w ramach przetargu nieograniczonego firmy Betpol  S.A. z Bydgoszczy jako wykonawcy robót.

14. Przekazanie w dniu 7 października 2020 r. terenu budowy do realizacji zadania.

15. W dniu 12 października 2020 r. rozpoczęcie prac przy realizacji inwestycji.