Galeria

Ulica Szuwarowa przed przystąpieniem do inwestycji:

Zdjęcia z przebiegu prac budowlanych:

2.09.2020 Zarząd w imieniu Stowarzyszenia „SZUWAROWA” podpisał umowę z Urzędem Miasta w Bydgoszczy o przystąpieniu do wspólnej realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej. Ten ważny krok pozwala nam rozpocząć procedurę przetargową na wykonawcę tego projektu.

Ulica Szuwarowa po zakończeniu inwestycji: