Przetargi

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 03-09-2020 r. „Rozbudowa kolektora deszczowego w ulicy Szuwarowej w Bydgoszczy wraz z jej przebudową ( na działce o nr ew. 328/2 w obrębie 0312)”.Dokumentacja do pobrania poniżej.2. Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym z dnia 18-09-2020 r. ( Dokumentacja do pobrania poniżej.)3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23-09-2020 r.  w przetargu nieograniczonym ” Rozbudowa kolektora deszczowego w ulicy Szuwarowej w Bydgoszczy wraz z jej przebudową( na działce o nr ew. 328/2 w obrębie 0312).4. W dniu 01-10-202 r. Zarząd Stowarzyszenia ” Szuwarowa” zawarł umowę z firmą BETPOL S.A.  na ” Rozbudowę kolektora deszczowego w ulicy Szuwarowej w Bydgoszczy wraz z jej przebudową”.
Dokumentacja przetargowa na Rozbudowę kolektora deszczowego w ulicy Szuwarowej w Bydgoszczy wraz z jej przebudową (na działce o nr ew.328/2 w obrębie 0312)
Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.09.2020 (Dokument do pobrania)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23-09-2020 r.( dokument do pobrania)